Klik op je vak en lees meer over de inhoud van de infosessie

InfoEspresso_taalscreening_v2

Nederlands

Taalscreening: A-stroom en B-stroom

In opdracht van Uitgeverij VAN IN ontwikkelde het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) een digitale diagnostische taalvaardigheidstoets op diddit. Met die wetenschappelijk onderbouwde toets test je de vaardigheden luisteren en begrijpend lezen van leerlingen bij het begin van het secundair onderwijs. 

De taalscreening is beschikbaar voor alle scholen en leerkrachten in Vlaanderen en Brussel en wordt bovendien gratis aangeboden bij de bestaande reeksen Nederlands van Uitgeverij VAN IN, zoals Netwerk TaalCentraal, Taalweb en Focus.

Troeven: 

 • In samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)
 • Op maat van het Vlaamse onderwijs
 • Met ingebouwde remediëring
 • Voor de vaardigheden luisteren en begrijpend lezen
 • Aangepaste toets voor de A-stroom en B-stroom
 • Digitale ondersteuning door het leerplatform diddit

InfoEspresso_cestparti_v2

Frans

C'est parti: A-stroom en aso
Jaar 1 en 3

De nieuwe reeks C’est parti is de opvolger van Branché. Vaardigheden en communicatief taalonderwijs staan meer dan ooit centraal. In het licht van ‘la perspective actionnelle’ leren je leerlingen stapsgewijs, van micro- tot macro-tâche, Frans spreken in authentieke taalgebruikssituaties. 

We bieden een sterke basis aan lesmateriaal, oefeningen en vaardigheidsopdrachten en reiken op een frisse manier de nodige handvaten aan om de Franse taal samen met jouw leerlingen tot leven te brengen. Als leerkracht zit jij aan het stuur om de differentiatiemogelijkheden in het boek in te zetten volgens de behoeftes van jouw klas.

Troeven

 • Stapsgewijze opbouw van micro-tâche (een kleine taaltaak) tot macro-tâche (een grote taaltaak)
 • Authentieke en functionele taalgebruikssituaties
 • Mogelijkheid tot binnenklasdifferentiatie in het boek, af te stemmen op de individuele leerbehoeftes van je leerlingen
 • Een grote variatie aan werkvormen
 • Een stevige digitale ondersteuning dankzij het online leerplatform diddit

InfoEspresso_ontrack_v2

Engels

ON TRACK: A-stroom en aso
Jaar 1 tot en met 6

ON TRACK is een nieuwe reeks Engels waarin actieve taallessen, taaltaken en differentiatie een centrale rol spelen. Elke unit bestaat uit goed afgebakende lesdelen met gevarieerde, communicatieve oefeningen. De onderdelen bouwen op naar de taaltaak waarin de leerling ervaart hoe hij de leerstof in een levensechte situatie kan gebruiken. Met de ingebouwde differentiatie leert elke leerling altijd op zijn niveau.

In de 1e graad bieden we Engels op maat van je school met aparte leerwerkboeken voor scholen die starten met Engels in jaar 1 of jaar 2. In de 2e graad en 3e graad zet ON TRACK in op meer zelfstandigheid van de leerling.

Troeven

 • Activerende taallessen
 • Opbouwen naar realistische taaltaken
 • Ingebouwde differentiatie
 • Engels durven spreken en kunnen gebruiken
 • Authentiek en eigentijds bronmateriaal
 • Digitale ondersteuning door het leerplatform diddit

Engels

Track 'n' Trace: tso en kso
Jaar 3 en 5

Track ‘n’ Trace biedt een uniek differentiatietraject, op maat van klassen in het tso en kso. Aan jou de keuze wanneer je differentieert en hoe je de differentiatie inzet om optimaal in te spelen op de leernoden van je klassen.

Elke unit start met een Main track waar de woordenschat en grammatica geïntegreerd en communicatief worden behandeld. Het onderdeel On different tracks sluit aan op de leerstof met uitgebreide differentiatie in de klas. Je kunt ervoor kiezen om de differentiatie van het hele hoofdstuk te bundelen of onmiddellijk te laten aansluiten op kleinere onderdelen van de geziene leerstof. Op die manier speel je in op de gedifferentieerde leernoden van elke klas en leerling.

Troeven

 • Op maat van het tso en kso
 • Flexibel inzetbaar volgens de specifieke leernoden van elke klas en leerling
 • Uitgewerkt differentiatietraject in de klas
 • Structurele opbouw naar een boeiende taaltaak
 • Digitale ondersteuning door het leerplatform diddit

Duits

Alles Klar! Aktuell: aso en tso
Jaar 4, 5 en 6

De vernieuwde Alles Klar! Aktuell biedt een sterke didactische ondersteuning waarbij leerlingen de Duitse taal leren en de Duitstalige cultuur leren kennen. Vaardigheden en communicatief taalonderwijs staan de hele tijd centraal.

Op een leuke en verfrissende manier reiken we de juiste tools aan, zodat je leerlingen met vertrouwen Duits leren spreken. Jij zit als leerkracht aan het stuur en bepaalt zelf de klemtonen van je lessen door te kiezen uit het uitgebreide aanbod aan lesmateriaal, oefeningen en vaardigheidsopdrachten. Daarnaast bieden we een sterke basis aan grammatica, woordenschat en Redemittel.

Troeven

 • Kleine en grote taaltaken in elk hoofdstuk
 • Grote variatie aan werkvormen
 • Veel audio-, video- en beeldmateriaal
 • Leg je eigen accenten en speel in op de leerbehoeftes van je klas
 • Digitale ondersteuning door het leerplatform diddit

Wiskunde

Pienter: tso
Jaar 4

Vanaf september 2018 is de herwerkte editie van Pienter 4 tso beschikbaar, zodat de volledige 2e graad geactualiseerd is.

Het sterke didactische concept van Pienter werd behouden. Het ruime aanbod aan oefeningen in de leerwerkschriften van Pienter werd ook bewaard. Aangevuld met de remediëringsoefeningen (ROEF) en de online oefeningen op diddit ben je klaar om jouw leerlingen aan het werk te zetten, sterk te differentiëren en altijd een traject op maat aan te bieden.

Troeven

 • Een heldere structuur in de hoofdstukken zorgt voor overzicht tijdens de lessen
 • Realistische inleidingen leggen de link met de leefwereld van je leerlingen
 • De verschillende oefenniveaus resulteren in optimale differentiatie
 • De studiewijzers geven per hoofdstuk perfect aan wat de leerling moet kennen en kunnen
 • Je beschikt over een ruim aanbod aan oefeningen, zowel in de leerwerkschriften als online
 • Digitale ondersteuning op diddit, hét online leerplatform voor het secundair onderwijs

NT2

TaalRecht: volwassenonderwijs

TaalRecht 1 is een eigentijdse én actuele methode Nederlands voor anderstaligen
voor richtgraad 1 van de CVO’s. Ze werd geschreven door mensen uit de dagelijkse
klaspraktijk en beantwoordt dan ook helemaal aan de noden van de docenten en de
cursisten.

De reeks bestaat uit drie boeken die telkens tien hoofdstukken bevatten. Elk hoofdstuk
wordt ingeleid met een soap over Hassan, een nieuwkomer uit Irak. In humoristische
filmpjes volgen we Hassans belevenissen in België: de lessen Nederlands, zijn zoektocht naar werk, zijn ontluikende liefdesleven enzovoort.

Troeven

 • Stapsgewijs werken aan competenties
 • Werken naar een taaltaak in functie van de verschillende rollen
 • Een sterke nadruk op differentiatie en zelfredzaamheid
 • Stevige handvaten, om ook thuis aan het Nederlands te werken
 • Glashelder gestructureerd en gebruiksvriendelijk
 • Nederlandstalige liedjes van Lennaert & De Bonski’s, speciaal voor TaalRecht!
 • Digitale ondersteuning door het leerplatform diddit

diddit-workshops

Omdat elk vak zijn specifieke noden en eigenheden heeft, bieden we diddit-workshops aan op maat van talen en op maat van wiskunde en wetenschappen. Leer meer over diddit-oefeningen en –opdrachten, lesmateriaal delen, het automatische remediëringstraject ...

Workshop: talen

Hoe kun je diddit optimaal inzetten bij talen?Welke features kun je gebruiken om jouw taallessen te ondersteunen? Hoe coach je je leerlingen persoonlijk via diddit? Leer meer over instructiefilmpjes, portfolio’s, diddit-oefeningen ...

Workshop: wiskunde & wetenschappen

Welke features kun je gebruiken om jouw wiskundelessen of wetenschapslessen te ondersteunen? Diddit geeft leerlingen de ruimte om met hun eigen redeneringen de oefeningen te doorlopen. Dankzij het platform krijgt de leerling per tussenstap feedback bij zijn vorderingen.


Gastspreker

Roeland Van Rooy

Aan de slag met online tools en digitale hulpmiddelen in de klaspraktijk

Leerkrachten ondervinden veruit de zwaarste verbeterdruk. Wat als je die verbeteringen op een alternatieve, digitale manier kan aanpakken? Misschien werkt het motiverend voor de leerkracht en verfrissend voor de leerling. In sommige gevallen kan je tijd besparen en aan objectiviteit winnen.

In deze sessie bekijkt Roeland enkele superhandige tools. Live, getest en van grote kwaliteit.

Deze site gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken.